Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wyniki - ogłoszenie o konkursie na kierownicze stanowisko Głównego Księgowego

I. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):
Gmina Miasto Braniewo - Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo.

II. Określenie stanowiska:
Główny Księgowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie.

12 kwietnia 2023
Czytaj więcej o: Wyniki - ogłoszenie o konkursie na kierownicze stanowisko Głównego Księgowego

Wyniki - zapytanie ofertowe na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Elbląskiej w Braniewie

Gmina Miasto Braniewo - Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Elbląskiej w Braniewie – przygotowanie kwater pod miejsca grzebalne ziemne oraz części drogi dojazdowej”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kwatery XI do celów grzebalnych na cmentarzu komunalnym przy ul. Elbląskiej w Braniewie.
Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania zawarty jest w przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, jednak Zamawiający dopuszcza zmiany po wymaganej wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

II. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: od 04.05.2023 r. do 31.05.2023 r.

12 kwietnia 2023
Czytaj więcej o: Wyniki - zapytanie ofertowe na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Elbląskiej w Braniewie

Wyniki - zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu stałych nieczystości komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych w Braniewie

I. Zamawiający:

Gmina Miasto Braniewo Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Rzemieślnicza 1
14-500 Braniewo
NIP 582-160-78-00

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu stałych nieczystości komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych w Braniewie przy ulicy Olsztyńskiej, Morskiej oraz Elbląskiej w Braniewie.
Prosimy o podanie w ofercie ceny netto za jednorazowy wywóz nieczystości stałych ze wszystkich podanych lokalizacji.

20 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Wyniki - zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu stałych nieczystości komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych w Braniewie