Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wyniki - zapytanie ofertowe na wymianę okien w lokalach mieszkalnych (2022)

I. Zamawiający:

Gmina Miasto Braniewo Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo, NIP 582-160-78-00

zwraca się z zapytaniem ofertowym na wymianę okien w lokalach mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy Miasta Braniewa.

17 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Wyniki - zapytanie ofertowe na wymianę okien w lokalach mieszkalnych (2022)

Wyniki - zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia obejmującego: “Przestawienie pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych”.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina Miasta Braniewa - Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: “Przestawienie pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych ”.

31 maja 2022
Czytaj więcej o: Wyniki - zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia obejmującego: “Przestawienie pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych”.

Statut

STATUT
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie – jednostki budżetowej Gminy Miasta Braniewa.


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

  • Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie zwany dalej „ ZGK” jest jednostką budżetową Gminy Miasta Braniewa.
  • ZGK ma swoją siedzibę w Braniewie przy ul. Rzemieślniczej 1, zaś obszarem jej działalności jest Gmina Miasta Braniewa.
  • Bezpośredni nadzór nad działalnością statutową ZGK sprawuje Burmistrz Miasta Braniewa.
  • ZGK działa w szczególności na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz.506 z późn. zm.)
  2. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 869 z późn. zm.)
  3. niniejszego Statutu,
  4. innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
25 maja 2022
Czytaj więcej o: Statut